Projekt Fit for Work

Fit for Work to inicjatywa polegająca na rozpoczęciu dyskusji nad monitorowaniem gospodarczych, społecznych i zdrowotnych skutków chorób w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej, w tym w szczególności chorób mięśniowo-szkieletowych (w skrócie MSDs - z ang. musculoskeletal disorders).

Projekt jest kontynuacją rozpoczętej w 2007 roku inicjatywy badawczej The Work Foundation w zakresie długofalowego monitorowania wpływu chorób o podłożu mięśniowo-szkieletowym na stan obciążeń budżetu poszczególnych państw Unii Europejskiej, jak i krajów spoza jej obszaru. W ramach polskiej edycji powstał raport dotyczący implikacji gospodarczych, społecznych i zdrowotnych skutków zachorowalności na choroby o podłożu mięśniowo-szkieletowym w Polsce, na tle innych krajów Unii Europejskiej oraz rekomendacje dla Polski. Uroczysta prezentacja wyników opracowania odbyła się w dniach 7-9 września 2011 roku podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju.

Rekomendacje dotyczące poprawy jakości życia osób czynnych zawodowo skierowano do decydentów oraz interesariuszy systemu ochrony zdrowia. Jednym z postulatów projektu Fit for Work jest analiza problemu redukcji bezpośrednich i pośrednich kosztów MSDs. Autorzy projektu zwracają uwagę na potrzebę opracowania lepszych narzędzi służących ocenie wpływu MSDs na sytuację społeczną, ekonomiczną i stan zatrudnienia. Wiarygodna ocena pozwoli Narodowemu Funduszowi Zdrowia i Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych na spójne i wspólne monitorowanie skutków MSDs, zarówno w obszarze zdrowotnym, jak i na rynku pracy. Dzięki wiarygodnym analizom decydenci zyskają możliwość długofalowego przewidywania i zapobiegania znacznym, i wciąż rosnącym, kosztom społecznym chorób.

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego są najczęściej występującymi w Europie schorzeniami związanymi z pracą. Eksperci szacują, że cierpi na nie ponad 100 milionów Europejczyków. Zjawisko to dotyczy większości z nas, choć nie zawsze o tym wiemy – około 40% przypadków z różnych przyczyn nie zostaje zdiagnozowana. Ponad 40 milionów pracowników w Europie (prawie co siódmy) zmaga się z chorobą z powodu pracy. Nie bez powodu schorzenia z tej grupy są nazywane chorobami zawodowymi. Niestety, najczęściej dotyczą ludzi u szczytu możliwości zawodowych i są najpowszechniejszą przyczyną nieobecności w pracy niemal we wszystkich państwach członkowskich UE. Projekt Fit for Work miał szeroki aspekt społeczny, bo choroby układu mięśniowo-szkieletowego dotyczą szerokiego grona osób w wieku produkcyjnym, a jednocześnie istotnie wpływają na jakość życia całych rodzin. Istnieje też bardzo duże zapotrzebowanie na edukację w tej dziedzinie, więc do współpracy zaprosiliśmy kluczowe instytucje oraz ekspertów specjalizujących się w zagadnieniach związanych z rynkiem pracy i procesach społecznych, organizacje pacjenckie oraz specjalistów w dziedzinie ochrony systemów zdrowia i HTA. Połączenie wiedzy, doświadczeń oraz prestiżu organizacji i autorytetów naukowych z różnych dziedzin pozwoliło na zaprezentowanie tematu na najwyższym poziomie merytorycznym, a jednocześnie w przystępnej i użytecznej dla odbiorców formie.
      
ostatnia modyfikacja: 28.01.2014 r. 7036 odsłon

Translate

Kalendarz

<< Kwiecień 2024 >>
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Szukaj

Cel projektu

Głównym celem badania Move to Work - Wydajni w pracy jest zebranie wiarogodnych danych dotyczących prezentyzmu oraz absenteizmu w Polsce wraz z elementami danych epidemiologicznych w celu obliczenia kosztów społecznych.

nazwa