Raport

Przewlekłe choroby zapalne mediowane immunologicznie
- ocena kosztów pośrednich w Polsce

PDF Podsumowanie raportu - PDF ok. 300 kB
PDF Pełny tekst raportu - PDF ok. 1 MB


Celem badania Move to Work - Wydajni w pracy było oszacowanie wpływu wybranych przewlekłych chorób zapalnych na aktywność zawodową oraz wydajność pracy chorych na następujące choroby:

W badaniu wyróżniono następujące aspekty utraty wydajności pracy:

  • Niezdolność do pracy (work disability), która odnosi się do zjawiska opuszczania rynku pracy przed ukończeniem wieku produkcyjnego (w badaniu przyjęto granice 18-60 lat dla kobiet i 18-65 dla mężczyzn) i przejście na rentę, wcześniejszą emeryturę lub rezygnacji z aktywności zawodowej w innej formie.
  • Absentyzm (absenteeism), czyli tymczasowa nieobecność pracownika w pracy w związku z chorobą.
  • Prezentyzm (presenteeism), czyli zmniejszenie wydajności pracownika obecnego w pracy z powodu odczuwania objawów choroby.

Do badania włączono 2100 pacjentów z 89 ambulatoryjnych ośrodków specjalistycznych (reumatologii, dermatologii i gastroenterologii) w całym kraju w wieku produkcyjnym (18-60 lat w przypadku kobiet i 18-65 lat w przypadku mężczyzn), u których badaną chorobę zdiagnozowano przed przystąpieniem do badania.

Informacje na temat utraty wydajności pracy zbierano za pomocą wystandaryzowanego kwestionariusza WPAI (Work Productivity and Activity Impairment Questionnaire). Na grupę tą składało się odpowiednio 464 pacjentów z ChL-C, 822 pacjentów z łuszczycą i 814 pacjentów z RZS. Ich charakterystyka została przedstawiona w raporcie z badania.

Niezdolność respondentów do pracy odzwierciedlał odsetek pacjentów nie posiadających zatrudnienia w ciągu tygodnia przed badaniem, wskaźniki absentyzmu i prezentyzmu zostały obliczone zgodnie z metodologią WPAI.

Najwyższą utratę wydajności odnotowano w grupie pacjentów z RZS – tylko 42% z nich pracowało, średnio 18% czasu pracy byli nieobecni na stanowisku z powodu choroby (absentyzm), a 16% wydajności podczas pracy tracili z powodu odczuwania objawów choroby (prezentyzm). 56% pacjentów z ChL-C pracowało, wskaźnik absentyzmu wynosił dla tej grupy 16%, zaś wskaźnik prezentyzmu – 24%. Najmniejszy wpływ na wydajność pracy spośród analizowanych chorób miała łuszczyca – 43% badanych z łuszczycą nie pracowało, wskaźnik absentyzmu wynosił jedynie 9%, z kolei wskaźnik prezentyzmu był najwyższy wśród badanych grup – wynosił 28%. Dodatkowo, wśród pacjentów z łuszczycą odnotowano najwyższą w badanych grupach stopę bezrobocia – 13%. Szczegółowe wyniki znajdują się w raporcie z badania.

  Choroba Leśniowskiego
-Crohna
Łuszczyca Reumatoidalne zapalenie stawów
Niepracujący % 43,74 42,64 58,82
N 455 802 783
Prezentyzm % (SD) 23,54 (22,16) 27,60 (26,60) 27,25 (24,86)
N 254 459 320
Absentyzm % (SD) 16,15 (30,73) 9,07 (25,12) 17,83 (34,81)
N 254 459 325
Całkowita utrata wydajności pracy % (SD) 36,30 (31,79) 34,80 (31,00) 43,08 (29,50)
N 254 459 320
Utrata wydajności poza pracą % (SD) 35,17 (27,25) 37,79 (28,93) 41,45 (22,04)
N 464 822 814
Stopa bezrobocia % 12,00 13,00 8,40
N 453 801 780

 
      
ostatnia modyfikacja: 31.01.2014 r. 7478 odsłon

Translate

Kalendarz

<< Maj 2024 >>
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Szukaj

Cel projektu

Głównym celem badania Move to Work - Wydajni w pracy jest zebranie wiarogodnych danych dotyczących prezentyzmu oraz absenteizmu w Polsce wraz z elementami danych epidemiologicznych w celu obliczenia kosztów społecznych.

nazwa